Werken met gevaarlijke stoffen is momenteel een heel actueel thema, mede door de berichtgeving en onderzoeken rondom de blootstelling aan het giftige Chroom-6 in bepaalde beroepsgroepen. Dat geeft stof tot nadenken, vandaar dat we deze stof hebben uitgewerkt tot onze blog van deze maand.

Elk jaar overlijden 3.000 Nederlanders door ziektes die men heeft opgelopen door onveilige omgang met gevaarlijke stoffen op het werk. In veel gevallen gaat het om stoffen die je niet eens kunt zien, ruiken of voelen. Of stoffen waarvan je überhaupt niet zou verwachten dat ze zo schadelijk zouden kunnen zijn. Van meelstof in bakkerijen tot verf- en/of lakproducten in kapperszaken.
Een goede werkgever dient te zorgen voor een veilige werkomgeving en pakt gevaarlijke stoffen bij de bron aan. Met technische ingrepen (zoals afzuiginstallaties) of juist door veiligheid en gedrag meer centraal te stellen in de organisatie van het werk. Of door eventueel te werken met vervangende stoffen die veel minder schadelijk zijn, daar waar het kan uiteraard. Een slimme werknemer is zich ervan bewust dat men zichzelf en collega’s zoveel mogelijk beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Risico’s
Behalve risico’s voor direct betrokkenen kan een incident met een grote hoeveelheid van een gevaarlijke stof ook een bedreiging vormen voor andere delen van het bedrijf. Of zelfs voor personen en gebouwen buiten het eigen bedrijf op en rondom het eigen bedrijfsterrein. Denk daarbij aan branden, explosies en gifwolken.
Vooral bedrijven in de (petro-)chemische industrie kunnen met deze gevaren te maken krijgen. Echter kunnen ook bedrijven uit andere branches aan de gevaren worden blootgesteld, door bijvoorbeeld het gebruik van koelinstallaties met vloeibare ammoniak. Voor dergelijke bedrijven met veel en specifieke gevaarlijke stoffen bestaat aanvullende wet- en regelgeving. Lees daar meer over via:

  • https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arie-en-brzo

Stoffencheck
Werk jij met gevaarlijke stoffen? Of weet je het niet helemaal zeker? Check het met een speciaal ontwikkelde app, de Stoffencheck. Gevaarlijke stoffen zijn namelijk de grootste ziekmaker op de werkplek. Vermoedelijk weten niet alle werknemers wat de risico’s zijn, welke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en wat het gevaar van een bepaalde stof is. De app geeft hierover direct informatie. Deze app, een initiatief van de Inspectie SZW en de FNV, geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen: de risico’s, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te kunnen werken. De app geeft een toelichting bij de pictogrammen die vaak op verpakkingen staan. Ook geeft de app informatie over wat H- en P-zinnen betekenen, wat de grenswaarden van stoffen zijn, welke tien stoffen het gevaarlijkst zijn en wat je zelf kunt doen om de risico’s te beperken. De app geeft jou de handvatten die je nodig hebt om veilig te kunnen werken. Of om jouw werkgever te informeren (aan te spreken) en te vragen om goede beschermingsmaatregelen. De app is verkrijgbaar in de App store en Google Play Store. Zoek op Stoffencheck.

Training
Om werknemers en de omgeving goed tegen gevaarlijke stoffen te beschermen moeten bedrijven risico’s inventariseren, het effect op de gezondheid bepalen en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen nemen. Achterkamp verzorgt speciaal ingerichte maatwerk-trainingen voor werken met gevaarlijke stoffen, vaak in-company op de locatie van de opdrachtgever. Tijdens deze trainingen leren de deelnemers onder andere de blootstellingsrisico’s te bepalen, de eigenschappen en gevaren gevaarlijke stoffen te herkennen. Uiteraard op basis van de aanwezige (gevaarlijke) stoffen en geldende procedures.

Wil je meer informatie over deze training, de invulling en de mogelijkheden? Neem dan contact op met onze specialist Robin (Adviseur Risicobeheersing) via robin.siebel@achterkamp.nl of 0575-452990.

 

Werken met gevaarlijke stoffen - training