Goed nieuws! Waar we momenteel nog gefaseerd en in overleg onze trainingen door konden laten gaan, kunnen we vanaf 3 maart 2021 weer volledig open. Alle EHBO-, BHV- en veiligheidscursussen behoren nu officieel tot de versoepelingen van de coronamaatregelen.

Na een intensieve lobby heeft het kabinet het belang van de doorgang van EHBO-, BHV- en veiligheidscursussen onderkend. Vanaf morgen behoren alle BHV-, EHBO- en veiligheidscursussen officieel tot de versoepelingen en kan ons trainingscentrum weer helemaal open. Het kabinet heeft dit expliciet benoemd in de maatregelen rondom COVID-19.

Dat betekent dat wij onze werkzaamheden weer volledig mogen opstarten en ons trainingscentrum weer volledig mogen openen voor al onze klanten en deelnemers. Uiteraard altijd met inachtneming van de 1,5 meter afstand, de bekende coronamaatregelen, onze aangepaste programma’s en het geldende brancheprotocol.

Achterkamp is natuurlijk blij met dit nieuws, omdat we merkten dat de vraag en de behoeften vanuit onze klanten ook steeds groter werden om praktisch te kunnen trainen. Gezien de duur van de lockdown is het goed dat de veiligheid op de werkvloer zo gewaarborgd kan blijven.

Samen gaan we door
Concreet betekent dit dat alle opleidingen, cursussen en trainingen die vanaf 3 maart gepland staan doorgaan, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt zowel voor de Open Inschrijving-cursussen (BHV, EHBO & VCA) als de groepscursussen op ons trainingscentrum en in-company.

Digitaal
Mocht je momenteel om verscheidene redenen nog niet naar een opleiding, cursus of training kunnen? Dan bieden wij mogelijkheden om de kennis, kunde en motivatie gedeeltelijk op niveau te houden. Denk hierbij aan diverse e-learning modules, digitale lessen en webinars. Daarnaast bieden we net als tijdens de eerste coronagolf een heuse BHV Pubquiz aan. Informeer naar de mogelijkheden!

Vragen?
Mocht je nog een vraag hebben over de planning of jouw eigen training? Stuur ons dan een mail naar planning@achterkamp.nl en we zullen jouw vraag zo snel mogelijk behandelen.

Lees hier de volledige wettekst: wijzigingsregeling 23 februari

Alle maatregelen, aanpassingen en onze richtlijnen hebben we verwerkt in een eigen protocol. Klik op de afbeelding hieronder voor het PDF-formaat:

Mondkapjes verplicht
Het dragen van een (niet-medisch) mondkapje is verplicht bij al onze opleidingen, cursussen en trainingen. Zowel op ons trainingscentrum als bij in-company trainingen. Dit geldt voor alle deelnemers, instructeurs en medewerkers van Achterkamp. Men dient zichzelf te voorzien in een gedegen mondkapje. Wanneer men op de aangewezen eigen plek zit, is men vrij om ervoor te kiezen om het mondkapje af te doen.

Bij in-company trainingen bij onze Zorg-klanten zullen onze instructeurs volgens protocol medische mondmaskers dragen.

Maximum personen
We hebben op basis van de nieuwe maatregelen ons maximaal aantal personen voorlopig aangescherpt. Alles met inachtneming van de 1,5 meter-afstand:

  • In ons bedrijfsrestaurant geldt maximaal 30 personen;
  • In onze lesruimtes geldt maximaal 10 personen;
  • Tijdens een (praktijk-)oefening geldt maximaal 4 personen.

Geen fysiek contact
Voor al onze opleidingen en trainingen hebben wij een aangepast programma opgesteld om fysiek contact te voorkomen en de 1,5 meter afstand te kunnen borgen. We hebben nu uitdagende lesprogramma’s zonder fysiek contract onderling, waarbij we niet inboeten op onze vertrouwde kwaliteit en toepasbaarheid.

Kleedruimtes en douches gesloten
De kleedruimtes en douches op ons trainingscentrum zijn per direct gesloten. Van onze deelnemers wordt dus verwacht dat men direct in de juiste kleding op ons trainingscentrum aankomt. Tevens is het dus voorlopig niet mogelijk om te douchen na afloop van een training.

Thuiswerken
Voor onze medewerkers is het beleid dat iedereen die thuis kan werken ook echt thuis werkt. Dit om het totaal aantal personen tot een minimum te beperken en alleen personen toe te laten op ons trainingscentrum die daar ook daadwerkelijk moeten zijn voor (het geven van- of het ondersteunen bij) een training.

In de praktijk
Uit evaluaties en reacties van onze deelnemers en klanten blijkt dat men erg tevreden is over onze aanpak en onze aanpassingen en oplossingen waarderen. We merken dat (bedrijfs-)hulpverleners vanuit zichzelf al een grote verantwoordelijkheid dragen naar een ander en vanuit die basis ook erg goed omgaan met de richtlijnen en maatregelen.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle. Samen bewust veilig!