Risico- Inventarisatie & Evaluatie
Van 12 tot 16 juni vindt de 3e Week van de RI&E plaats. Net als in andere jaren is er in deze week uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de Risico -Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Via deze weg nodigen wij u van harte uit voor onze gratis workshop RI&E op donderdagochtend 15 juni as. (aanvang 09:00 uur).

RI&E en zakelijk succes?
Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen. Denk daarbij aan verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast zorgt een preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit.

Het thema van de Week van de RI&E speelt in op deze pijlers en wil ondernemers overtuigen van het feit dat preventieve maatregelen niet alleen maar geld kosten, maar ook veel opleveren. De RI&E helpt om de mogelijke risico’s in een organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen.

Programma
Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe zet ik een goede RI&E en plan van aanpak op?
  • Een RI&E en dan?
  • Acties: prioriteiten stellen en bewustzijn creëren
  • Praktische tips

Deelname is geheel kosteloos. Aanmelden voor deze leerzame ochtend (incl. aansluitende lunch) kan via een info@achterkamp.nl

Ook eventuele collega’s zijn natuurlijk van harte welkom, graag wel even doorgeven.

We hopen u op donderdag 15 juni (aanvang 09:00 uur) te mogen verwelkomen op ons trainingscentrum in Baak. Hopelijk – tot dan!